ГАЗКОМПОСТ

Надійний постачальник природного газу, а також електричної енергії

Ціни на природний газ та умови оплати

Орієнтовний діапазон ціни на постачання природного газу:

Природний газ + ПДВ 20% = 55 000 грн. за 1000 куб. м.


Однак, відповідно до ч.2 ст.12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.


Зважаючи на викладене, точна ціна на природний газ, спосіб та умови оплати за використаний природний газ , формується в залежності від обсягу придбання, умов оплати та встановлюється сторонами в Договорі для конкретного споживача.

Права та обовязки споживача та постачальника
Права споживача

Споживач має право, зокрема, на:
· вільний вибір постачальника;
· безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
· отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
· отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
· безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
· дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

Споживач зобов'язаний, зокрема:
· укласти договір про постачання природного газу;
· забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
· не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
· забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
· припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

У разі порушення або невиконання своїх обов'язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

Захист прав споживачів природного газу - фізичних осіб регулюється Законом України «Про ринок природного газу», Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормативно-правовими актами.
Права постачальника природного газу

Постачальник має право:
- укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
- отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
- на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
- на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
- на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
- інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
- забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;
- забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
- в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
- своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу.

 • Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються.
Вирішення спорів та відшкодування збитків
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ СПОЖИВАЧЕМ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ, ПОСТАЧАЛЬНИКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТАКИМ ЧИНОМ ТА В ТАКИХ ВИПАДКАХ:

Всі спори та суперечки, що виникають між Постачальником та Споживачем, вирішуються шляхом переговорів.
У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов'язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.


випадку виникнення будь-яких спірних питань, просимо звертатися:


до офісу Компанії ( 04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73 Г, офіс 7/1) з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00


– або за телефоном: 067-259-91-66

– або поштою на адресу: 04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73 Г, офіс 7/1

– або електронною поштою на адресу: gaskompost@gmail.com
Відповідальна особа за розгляд скарг та врегулювання спорів: директор Cоловйова Євгенія Олексіївна


У випадку нереагування постачальника у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.


У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку

Нормативно-правова база ринку природного газу
1. Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року;
2. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року;
3. Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 9 липня 2010 року;
4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року;
5. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 22 вересня 2016 року;
6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;
7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» ;
8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»;
9. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу».
10. Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.
Нормативно-правова база ринку електричної енергії
 1. Закон України Про ринок електричної енергії.
 2. Закон України Про електроенергетику.
 3. Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності.
 4. Постанова НКРЕКП №1469 від 27.12.2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу."
 5. Закон України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 6. Закон України Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення
 7. Постанова НКРЕКП № 312 14.03.2018 року "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії."
 8. Постанова НКРЕКП № 1841 від 18.10.2016 року "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання"
 9. Постанова НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»
 10. Постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року "Про затвердження Кодексу систем розподілу"
 11. Постанова НКРЕКП № 308 від 14.03.2018 року "Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку"
 12. Постанова НКРЕКП № 307 від 14.03.2018 року "Про затвердження Правил ринку"
 13. Постанова НКРЕКП № 309 від 14.03.2018 року "Про затвердження Кодексу системи передачі"
 14. Наказ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії
Загальні умови постачання
Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.
Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором (НКРЕКП) та оприлюднюється в установленому порядку.

Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. Договір на постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним.

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Права та обов'язки постачальників і споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Договір постачання повинен містити такі істотні умови:
1) обов'язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

2) обов'язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;

3) обов'язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

4) обов'язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

5) обов'язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;

6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання.

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:
споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;

договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;

Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період.

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
- У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу на умовах цього розділу.

- У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

- У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

- Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

- Постачальники із спеціальними обов'язками, на яких в установленому порядку покладений обов'язок постачати природний газ певній категорії споживачів, у тому числі в певних обсягах, не мають права відмовити таким споживачам, об'єкти яких знаходяться на закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови дотримання цими споживачами вимог цих Правил та чинного законодавства України.

- При цьому при укладанні такими споживачами договору постачання природного газу з іншим постачальником (відмінним від постачальника із спеціальними обов'язками) договір постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов'язками (за його наявності) на період постачання газу новим постачальником не розривається, а лише призупиняється в частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.

- У разі невиконання зобов'язань з постачання природного газу споживачу діючим постачальником (за умови відсутності простроченої заборгованості споживача перед цим постачальником) постачання природного газу споживачу постачальником із спеціальними обов'язками відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань діючим постачальником.

- Постачальник забезпечує споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:

- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
- перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
- Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

+38(063) 427 74 20

gaskompost@gmail.com

Поштова адреса, адреса офісу обслуговування споживачів та точки контакту для споживачів:

04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73 Г, офіс 7/1


Юридична адреса:

04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73 Г, офіс 7/1


Режим роботи:

Робочі дні: Понеділок — П'ятниця з 09:00 до 18:00

Вихідні дні: Субота, Неділя


Відповідальна особа - директор - Соловйова Євгенія Олексіївна